System File Checker is een hulpprogramma van Windows waarmee gebruikers beschadigingen in Windows-systeembestanden opzoeken en beschadigde bestanden kunnen herstellen. In dit artikel wordt beschreven hoe u Voer het hulpprogramma Systeembestandscontrole (SFC.exe) systeembestanden controleren en ontbrekende of beschadigde systeembestanden in Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 of Windows Vista te herstellen. Als een bestand met Windows Resource Protection (WRP) ontbreekt of is beschadigd, wordt Windows niet verloopt zoals verwacht. Bijvoorbeeld, sommige Windows-functies werken niet of Windows loopt vast.

Voer het hulpprogramma Systeembestandscontrole (SFC.exe)

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open een opdrachtprompt. Dit doet u als volgt:
  Windows 8.1 of Windows 8
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of ga naar de rechterbenedenhoek van het scherm en klik op Zoeken als u een muis gebruikt. Type MS-DOS-Prompt Klik met de rechtermuisknop op opdrachtpromptin het zoekvak en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Windows 7 of Windows Vista
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Klik hiertoe op Start, type MS-DOS-Prompt of cmd Klik met de rechtermuisknop op opdrachtpromptin het zoekvak en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om bevestiging, typt u het wachtwoord of klikt u op toestaan.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
 2. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
  sfc /scannow
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.


  Het sfc /scannow opdracht worden alle beveiligde systeembestanden te scannen en beschadigde bestanden vervangen door een kopie die zich bevindt in een gecomprimeerde map op % WinDir %\System32\Dllcache.
  De tijdelijke aanduiding % WinDir % vertegenwoordigt de map Windows besturingssysteem. Bijvoorbeeld C:\Windows.

  Opmerking: Sluit dit venster met de opdrachtprompt niet totdat de controle voltooid is. De resultaten worden weergegeven nadat dit proces is voltooid.
 3. Nadat het proces is voltooid, kunt u een van de volgende berichten krijgen:

Voor meer informatie

Het weergeven van details van het proces van het hulpprogramma Controle systeembestanden

De details die in de CB's opgenomen bekijken.Logboekbestand, kunt u de gegevens kopiëren naar het Sfcdetails.txt bestand met behulp van de opdracht Findstr en bekijk de details in de Sfcdetails.txt. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Open een opdrachtprompt zoals beschreven in de vorige stap 1.
 2. Typ de volgende opdracht in de opdrachtprompt en druk vervolgens op ENTER:
  findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"
  Opmerking: Het bestand Sfcdetails.txt bevat de details van elke keer dat het hulpprogramma Controle systeembestanden is uitgevoerd op de computer. Het bestand bevat informatie over bestanden die niet zijn hersteld door het hulpprogramma Systeembestandscontrole. Controleer of de datum en tijd gegevens bepalen de probleembestanden die zijn gevonden de laatste keer dat u het hulpprogramma Systeembestandscontrole uitgevoerd.
 3. Open het bestand Sfcdetails.txt vanaf uw bureaublad.
 4. Het bestand Sfcdetails.txt heeft de volgende indeling:
  Datum/tijd SFC details
  Het volgende voorbeeld-logboekbestand bevat een vermelding voor een bestand dat niet kan worden hersteld:
  2007-01-12 12:10:42, Info         CSI  00000008 [SR] Cannot 
  repair member file [l:34{17}]"Accessibility.dll" of Accessibility, Version = 
  6.0.6000.16386, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_MSIL (8), Culture neutral, 
  VersionScope neutral, PublicKeyToken = {l:8 b:b03f5f7f11d50a3a}, Type 
  neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
  

Hoe u handmatig een beschadigd systeembestand te vervangen door een bekende goede kopie van het bestand

Nadat u hebt vastgesteld welk systeembestand is beschadigd en kan niet worden hersteld door middel van de gegevens in het bestand Sfcdetails.txt, zoeken naar het beschadigde bestand te vinden waarbij het beschadigde bestand handmatig door een bekende goede kopie van het bestand te vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

Opmerking: U kunt mogelijk een bekende goede kopie van het systeembestand opvragen vanaf een andere computer waarop dezelfde versie van Windows op uw computer. U kunt een Systeembestandscontrole uitvoeren op die computer om te controleren of het is een goede kopie van het systeembestand dat u wilt kopiëren.
 1. Administratieve eigenaar van het bestand beschadigd systeem. Hiertoe bij een opdrachtprompt, kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht en druk op ENTER:
  takeown /f Path_And_File_Name
  Opmerking: Het Path_And_File_Name tijdelijke aanduiding voor het pad en de bestandsnaam van het beschadigde bestand. Typ bijvoorbeeld takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 2. Beheerders volledige toegang verlenen tot de beschadigd systeembestand. U doet dit door Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht en druk op ENTER:
  icacls Path_And_File_Name / SUBSIDIE ADMINISTRATORS: F
  Opmerking: Het Path_And_File_Name tijdelijke aanduiding voor het pad en de bestandsnaam van het beschadigde bestand. Typ bijvoorbeeld C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators: F icacls.
  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Een schermafbeelding voor deze stap.
 3. Het bestand beschadigd systeem vervangen door een bekende goede kopie van het bestand. U doet dit door Kopieer en plak (of typ) de volgende opdracht en druk op ENTER:
  Kopiëren Source_File Bestemming
  Opmerking: Het Source_File tijdelijke aanduiding vertegenwoordigt de naam van het pad en de bestandsnaam van de bekende goede kopie van het bestand op uw computer en de Bestemming tijdelijke aanduiding voor het pad en de naam van het beschadigde bestand. Typ bijvoorbeeld copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll.